MyOffice

MyOffice poskytuje rýchly prístup k informáciám o štruktúre obchodnej skupiny, slúži na jednoduché zasielanie informačných e-mailov a poskytuje prehľadné štatistické údaje. Na prístup do My Office je potrebné obdržať elektronickú pozvánku od priameho sponzora.

Informačný systém

Informačný systém slúži na vzdelávanie obchodných partnerov. Poskytuje informácie o systéme OTG 7S GLOBAL TEAM, nájdete tu informácie ako vybudovať stabilnú obchodnú skupinu a taktiež sa tu nachádza veľké množstvo dokumentov o produktoch a technológiách. Na prístup do Informačného systému je potrebná platená registrácia.

Vstup pre hostí

Copyright © 2013 7/D Business system